Gminna Rada Seniorów ze wsparciem Mazowsza

udostępnij

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów Mazowsze 2022 to jeden z kilkunastu programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego skierowanego do gmin z terenu Mazowsza. W ramach środków pochodzących z tego Instrumentu Gmina Stare Babice otrzymała dotację na projekt będący inicjatywą Gminnej Rady Seniorów pn.: „Starobabicka Senioriada 2022”. Wartość dotacji, o którą się ubiegaliśmy to 8 000 zł, co stanowi 80% kosztów całego zadania.
W ramach zadania Gminna Rada Seniorów zorganizuje jednodniowe plenerowe wydarzenie o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i integracyjnym skierowane przede wszystkim do seniorów. W trakcie „Senioriady” odbędą się m.in. warsztaty tematyczne, konkursy z nagrodami, występy artystyczne,  potańcówka. Szczegółowy program i harmonogram wydarzenia zostanie opracowany przez członków Gminnej Rady Seniorów. Będą oni  również odpowiedzialni za prowadzenie imprezy.

Organizacja takiego wydarzenia to w pełni pomysł i inicjatywa członków Gminnej Rady Seniorów, którzy chcą wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych i na swoim własnym przykładzie pokazać, że seniorzy mogą podejmować wszelkiego rodzaju aktywności i prężnie działać zarówno na rzecz swojej grupy wiekowej, jak i całej społeczności lokalnej, a także przystosowywać się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań społecznych i własnych możliwości nie rezygnując przy tym z własnych potrzeb i planów.

Podpisanie umowy o u dzieleniu pomocy finansowej zaplanowane jest na 21 lipca 2022 r.