GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W STARYCH BABICACH INFORMUJE

udostępnij

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W STARYCH BABICACH

informuje, że mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów oraz instytucji

telefonicznie w wyznaczonym czasie dyżurów:

  • Pan Jacek Urbaniak – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dyżur we wtorki od 16:45 do 19:45

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

  • Pan Jerzy Pietrzak – specjalista terapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dyżur w środy od 14:30 do 16:30 i w soboty od 12:00 do 14:00

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

  • Pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog

dyżur telefoniczny w poniedziałek od 10:00 do 18:00

nr tel. 601-938-288

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 – w godzinach pracy:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

nr tel. 22 722 90 11

  • Komenda Powiatowej Policji w Starych Babicach – z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 272

nr tel. 22 752 80 00