GPSZOK nieczynny do odwołania

udostępnij

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 roku poz. 522) informujemy, że

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK)

mieszczący się przy ulicy Dworkowej w Starych Babicach

ZOSTAJE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA.