II sesja Młodzieżowej Rady Gminy

udostępnij

W środę, 04 marca 2020 r o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciel Zespołu Informatyki Urzędu Gminy Stare Babice omówił zasady funkcjonowania i uruchomienia e-maili dedykowanych radnym MRG.    

Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum. Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice – Jan Waligóra, który powitał Wójta Gminy Stare Babice, Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego oraz przedstawicieli Gminnej Rady Seniorów, Dyrektorów Jednostek,
a także wszystkich obecnych gości i radnych. Rada obradowała zgodnie z porządkiem obrad.

W trakcie sesji Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosław Płóciennik omówił  i razem z Wójtem Gminy Stare Babice Sławomirem Sumką wręczył przyznane stypendia sportowe. 

Zapoznano Radnych z opiekunami MRG: Justyną Sochocką, Anną Błażejewską, Dariuszem Smolińskim oraz animatorem MRG Moniką Bachańską, którzy zadeklarowali pomoc
i wsparcie podczas realizacji zadań statutowych.

Kolejnym punktem obrad było omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem zakładki MRG na stronie internetowej Urzędu Gminy. Osobą, która przybliżyła zebranym zagadnienie była Anna Tymko – kierownik Referatu Komunikacji Społecznej. Radni przedstawili swoje pomysły i plany współpracy.

Gościem na sesji Młodzieżowej Rady Gminy był Jarosław Chrapek specjalista ds. Historycznych w Domu Kultury Stare Babice. W swoim wykładzie przybliżył historię Gminy Stare Babice oraz wspomniał o Radiostacji Babice znajdującej się w naszym bliskim sąsiedztwie i jej znaczenie dla ówczesnych czasów. Zachęcił dzieci do uczestnictwa w wykładach organizowanych w ramach porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską.

Duże zainteresowanie młodzieży zyskały zagadnienia związane z ochroną środowiska, które wybrzmiały po przemówieniu Katarzyny Sońty – kierownika Referatu Ochrony Środowiska. Zebrani wspólnie ustalili jak chcieliby dbać o środowisko i aktywizować w tym celu dzieci i młodzież.

Na zakończenie obrad zaczęto rozmawiać o podjęciu uchwały w sprawie corocznej nagrody przyznawanej przez radnych MRG: „Przyjaciel Młodzieżowej Rady Gminy”. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższej sesji, gdyż czas przeznaczony na te obrady dobiegł końca.

Obrady II sesji Młodzieżowej Rady Gminy przebiegły w przyjaznej atmosferze, a zapał i energia widoczna w młodych samorządowcach, zachęcają do działania i utwierdzają w przeświadczeniu, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy było potrzebną inicjatywą.