III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

W środę, 16 września 2020 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

Przed rozpoczęciem obrad Radni Młodzieżowej Rady Gminy, otrzymali pamiątkowe foldery wykonane na 76. Rocznicę Powstania Warszawskiego oraz zaproszenia na uroczystość patriotyczno-religijną dla uczczenia pamięci poległych, zaginionych i pomordowanych w czasie II wojny światowej, które odbędą się 20 września 2020 r. w Starych Babicach.


Na podstawie listy obecności stwierdzono kworum. Sesję otworzył Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice – Jan Waligóra, który powitał Wójta Gminy Stare Babice, Przewodniczącego Rady Gminy, Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów, Dyrektorów Jednostek, a także wszystkich obecnych gości i radnych.


Radni rozpoczęli obrady od omówienia spraw związanych z komunikacją pomiędzy Radnymi oraz młodzieżą babicką. Obradowano nad przyjęciem form promocji działalności MRG poprzez media społecznościowe i wszelkie dostępne na terenie gminy środki przekazu masowego, tak aby skutecznie dotrzeć do babickiej młodzieży. Sekretarz Gminy Stare Babice Michał Więckiewicz zaproponował Radnym skorzystanie ze znanych im środków komunikacji takich jak zoom czy Microsoft Teams w celu szybszej komunikacji pomiędzy Radnymi oraz możliwość publikacji na stronie internetowej i profilu YouTube Urzędu Gminy Stare Babice. Radni przedstawili swoje pomysły i plany współpracy w zakresie promocji i komunikacji Młodzieżowej Rady Gminy.

Duże zainteresowanie i poruszenie młodzieży zyskała sytuacja związana z ochroną działki nr 180 we wsi Janów. Po przemówieniu Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki związanym z tematem działki 180, który przekazał wszystkie działania podjęte na rzecz ochrony tego terenu, wybrzmiały głosy i stanowcze stanowisko Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, w którym kategorycznie sprzeciwiają się zabudowie działki nr 180 przez inwestora. Rada postuluje o pozostawienie tego terenu dla zwierząt i otaczającej go natury.
Zebrani wspólnie ustalili jak chcieliby dbać o środowisko i aktywizować w tym celu dzieci i młodzież.

Gościem na sesji Młodzieżowej Rady Gminy był Jarosław Chrapek specjalista ds. Historycznych w Domu Kultury Stare Babice. W swoim wykładzie wspomniał o autorskich  audycjach w ramach internetowego radia tworzonego przez Dom Kultury, w którym Młodzieżowa Rada Gminy mogła by się udzielać. W związku z 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920, zachęcił młodzież do udziału w grze terenowej, którą Dom Kultury przygotował specjalnie z myślą o młodzieży – gra „Niepodległa na Fali”  jest dostępna poprzez aplikację ActionTrack, aby wziąć udział wystarczy zeskanować kod QR. Gra ta upamiętnia głownie polski radio wywiad wojskowy i kryptologów, którzy przyczynili się do wygrania bitwy w 1920 r. Gra jest przeznaczona dla wszystkich zarówno dla dorosłych, rodzin z dziećmi jak i  uczniów. Podczas Gry, uczestnicy mają do przejścia ok. 3,5 km. z telefonem, rozwiązując zadania. Gra będzie dostępna od 20 września do 20 października.

Na zakończenie Sesji, Jeden z opiekunów Młodzieżowej Rady Gminy Stare Dariusz Smoliński poinformował i przypomniał młodzieży o planowanym w najbliższym czasie ich udziale w nasadzeniach drzew oraz zaproponowanym przez Urząd Gminy Stare Babice, oznaczeniu jednego z drzew pamiątkową tabliczką Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice zaproponował międzypokoleniową współpracę Młodzieżowej Rady Gminy i Rady Seniorów w Gminie Stare Babice, która mogłaby się rozpocząć od wspólnego nasadzenia drzew.

Obrady III sesji Młodzieżowej Rady Gminy przebiegły w przyjaznej atmosferze, a zapał i energia widoczna w młodych samorządowcach, zachęcają do działania i utwierdzają w przeświadczeniu, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy było potrzebną inicjatywą.