Informacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego

udostępnij

Informujemy, że ogłoszono konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Szczegóły, w tym wzór formularza konsultacji dostępne są na stronie BIP pod następującym linkiem:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=3428

Konsultacje będą trwały w terminie od 29 września do 14 października 2022 r.