Informacja dla właścicieli lasów

udostępnij

Starosta Warszawski Zachodni informuje o możliwości złożenia przez właścicieli lasów prywatnych wniosku o przyznanie dotacji na rok 2022 na realizację zadań związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub zniszczonych w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi.
Wniosek należy złożyć do Starosty Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Mazowiecki w terminie do dnia 28 października 2021 roku (liczy się data wpływu do starostwa).
Informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 733 72 49, wydzialsrodowiska@pwz.pl.