Informacja dotycząca „Lata w gminie”

udostępnij

W nawiązaniu do pisma z dnia 20 kwietnia br. dotyczącego zawieszenia planowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym na terenie gminy Stare Babice oraz mając na uwadze utrzymujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus) zmuszony jestem odwołać tegoroczną akcję Lato w Gminie.

Miałem nadzieję, że sytuacja związana z epidemią minie lub na tyle się uspokoi, że nie będzie stanowiła przeciwwskazań do organizacji kolejnego wydarzenia z tego cyklu, które było planowane w dniach od 6 do 31 lipca 2020 r. Na przełomie stycznia i lutego br., kiedy nie było oznak tak dynamicznego rozwoju epidemii w naszym kraju rozpoczęliśmy przygotowania do akcji, przeprowadzaliśmy m.in. rekrutację nauczycieli, przygotowaliśmy wstępny harmonogram zajęć, rozesłaliśmy zapytania do firm o złożenie ofert na zajęcia dla dzieci oraz wykonaliśmy wiele innych czynności związanych z organizacją wydarzenia – wstrzymywaliśmy się z rekrutacją uczestników. Jednak upływający czas i kolejne doniesienia nie napawały optymizmem, dodatkowo pojawiły się opinie specjalistów z zakresu epidemiologii, które wskazują realne zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa w skupiskach ludzi, w tym również dzieci.

Mając na uwadze powyższe okoliczności nie mogę narażać zdrowia oraz bezpieczeństwa naszych dzieci i lokalnej społeczności, wobec czego zmuszony jestem podjąć decyzję jak na wstępie. Ze względu na często bezobjawowy przebieg choroby, szczególnie u dzieci nie mogę podjąć ryzyka jej przeniesienia na ich bliskich, w tym seniorów. Czynię to z niezadowoleniem, gdyż akcja cieszyła się dobrą opinią i zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i ich rodziców, ale mam nadzieję, że zrozumieją Państwo moje postępowanie, które jest podyktowane troską o dobro wspólne. Mam również nadzieję, że w kolejnym roku akcja zostanie przeprowadzona i będzie cieszyć zarówno nasze dzieci jak i Państwa.

 

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

Załącznik:

pismo_lato_w_gminie.pdf