Informacja dotycząca zatrudnienia obywateli Ukrainy

udostępnij
Flaga
Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  zgodnie z Ustawą z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz. U z 2022 r. poz. 583) obywatel Ukrainy , który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy zobowiązany jest jedynie do poinformowania właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy.
Powiadomienie należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.