Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

udostępnij

Informujemy, że Gmina Stare Babice zamierza złożyć wniosek na środki finansowe z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego w dniu 22 października 2021 r.

W związku z tym prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej osoby, które są zainteresowane wykonywaniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
GOPS w Starych Babicach ul. Rynek 21 tel.  22 722 90 11, w terminie do 20 października 2021 r.

Wszelkie informacje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 znajdują się na stronie:

 http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022