Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

udostępnij

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Warszawie III

z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Stare Babice obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Warszawie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 9,

– Nr 2, w liczbie 10,

– Nr 3, w liczbie 12,

– Nr 4, w liczbie 10,

– Nr 5, w liczbie 8,

– Nr 6, w liczbie 9,

– Nr 7, w liczbie 7,

– Nr 8, w liczbie 9.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Warszawie III

 

Joanna Oliwa

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 12 czerwca 2020 r.