Informacja o cięciach pielęgnacyjnych drzewostanów

udostępnij

Kampinoski Park Narodowy uprzejmie informuje, że w 2020 roku planuje przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach położonych przy kościele w Lipkowie – Obwód Ochronny Lipków, o łącznej powierzchni 37 ha. Zabieg ochronny wykonany zostanie zgodnie z Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zadań ochronnych Kampinoskiego Parku Narodowego. Wycinka i zrywka drewna będą prowadzone do końca marca i w okresie jesiennym.

Wykonanie prac jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju drzewostanu, wzmocnienia jego stabilności i trwałości, uzyskania pożądanej struktury i składu gatunkowego. Zwiększy to odporność drzewostanu na czynniki biotyczne i abiotyczne, poprawi stan sanitarny lasu i warunki wzrostu młodego pokolenia, w szczególności gatunków liściastych, występujących pod okapem drzewostanu. Zabieg ten poprawi również bezpieczeństwo ludzi przebywających w tym rejonie, ponieważ będą usunięte w pierwszej kolejności drzewa niebezpieczne wzdłuż dróg i ścieżek.