Informacja o czyszczeniu sieci sanitarnej

udostępnij

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. informuje, że w dniach:  19.04-22.04.2022 r.  będą prowadzone prace związane z czyszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Stare Babice i Kwirynów  w następujących ulicach: Pohulanka  (od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej)  w godz. 800-1400 

W związku z powyższym prosimy o otwarcie studzienek rewizyjnych zlokalizowanych na posesjach lub udostępnienie wejścia na posesje pracownikom GPK „EKO-BABICE” w celu ich otwarcia. Pozwoli to uniknąć wybijania nieczystości płynnych w domach oraz rozchodzenia się przykrych zapachów. 

W przypadku niezastosowania się do powyższych wskazówek Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. 

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności.