Informacja o działaniach Gminy w sprawie działki nr 180

udostępnij

Poniżej prezentujemy najważniejsze działania w sprawie działki nr 180 podjęte w ostatnich dwóch miesiącach:

Wrzesień

Do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wpłynęło zgłoszenie o rozpoczęciu budowy na działce 180, jednak Starosta Warszawski Zachodni odmówił rejestracji dziennika budowy dla powyższej inwestycji. Jednocześnie działania rozpoczął Wójt Gminy Sławomir Sumka. Złożone zostało zawiadomienie do prokuratury w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, wniosek do RDOŚ oraz Ministerstwa Środowiska o wpisanie terenu działki 180 do obszaru NATURA 2000. We wrześniu odbył się także społeczny protest przeciwko zabudowie Lasu Bemowskiego – Łosie Tak! Deweloperzy Nie!

Złożony został też wniosek do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o weryfikację legalności robót budowlanych na działce nr 180. Jednym z ważniejszych wydarzeń było spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rozwoju Robertem Nowickim oraz konferencja przed działką 180 wraz z ministrem środowiska Michałem Wosiem.

Wójt Gminy wystosował Apel o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu ostateczne uregulowanie i rozstrzygnięcie rozpoczętych inwestycji budowlanych w oparciu i ustawę covidową. Adresatami byli m. in. Ministrowie, Posłowie, Senatorowie, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydentów Miast.

W Apelu Wójt zaproponował samorządom stworzenie stowarzyszenia „Samorząd dla Środowiska”.

Pod koniec miesiąca Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wstrzymał prowadzenia robót budowlanych na działce nr 180 we wsi Janów.

 

Październik

Na początku października Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach wbrew przepisom Ustawy o ochronie przyrody na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Łosiowe Błota”.

 

 

Artykuły i publikacje w sprawie inwestycji:

Warszawa TVP

Radio Wnet

Aktualności 24

Radio Kolor

Polskie Radio 24

Polsat News

PAP

RDC

Onet

Money

Stanowisko Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Sprawa była także szeroko omawiana i komentowana w mediach takich jak:

IAR, RMF, TVN, Polsat, TVP, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, oraz wiele innych.