Odwołanie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału ½ nieruchomości lokalowej

udostępnij

Informacja o odwołaniu I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału ½ nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej położonej w mieście Bytom przy Józefczaka 8, 41-902 Bytom. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

                                                                  (-) Zastępca Wójta Gminy Stare Babice

                                                                                  Katarzyna Sońta