Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza zadłużenia Gminy Stare Babice;
  2. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 r. Stan zaawansowania na rok 2022.

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                            Remigiusz FIJOŁEK