Informacja o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

BORG.0012.1.2.2022

Stare Babice, dnia 2 września 2022 r. 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w dniu 13 września 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r.

                                                                                          

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                               Remigiusz FIJOŁEK