Informacja o posiedzeniu Komisji

udostępnij

 

            BORG.0012.3.3.2021

Stare Babice, dnia 28 września 2021 r. 

 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

w dniu 5 października 2021 r. po zakończeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

 

  1. Zapoznanie się z utrzymaniem sprawności urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Stare Babice.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Leszek Poborczyk

           Informacja o posiedzeniu Komisji