Informacja dot. przychylenia się do przekazania działek od KOWR dla Gminy Stare Babice

udostępnij

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie przychylił się do wniosku Wójta Gminy Stare Babice o nieodpłatne przekazanie dz. nr ew. 802/133, 802/120, 802/138, 802/122, 802/136, 802/135, 802/137, 802/121, 802/130 i 802/131 o łącznej powierzchni 3,1637 ha położonych we wsi Borzęcin Duży, po uzyskaniu decyzji ustalającej charakter znajdujących się tam wód.  Przedmiotowe grunty po przekazaniu zostaną wykorzystane na utworzenie terenu retencyjnego i edukacyjnego błękitno-zielonej infrastruktury w Gminie Stare Babice.