Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

udostępnij

Szanowni Państwo,

informujemy o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” i przedłużeniu terminu ankietyzacji. Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Szczegółowa treść informacji znajduje się tutaj.