Informacja o przystąpieniu do realizacji kolejnego etapu budowy Gazociągu Warszawskiego na Odcinku Rembelszczyzna – Mory

udostępnij

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 roku na terenie Gminy Stare Babice nastąpi etap realizacji inwestycji budowy Gazociągu Warszawskiego polegający na usunięciu drzewostanu na trasie inwestycji. Inwestor zamierza zakończyć ten etap pod koniec lutego 2023 roku.

W związku z powyższym poruszanie się osób postronnych po tym terenie może być utrudnione.

W celu uzyskania informacji inwestor uruchomił infolinię: 885-888-251 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00).

Strona internetowa: www.gazociagwarszawski.pl