Informacja o ulicy Hubala Dobrzańskiego w Latchorzewie

udostępnij

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedłużające się utrudnienia w ruchu na ulicy Hubala Dobrzańskiego w Latchorzewie (w okolicach cmentarza), spowodowane są budową kanalizacji tłocznej, która będzie miała za zadanie przetransportować ścieki ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, iż Wykonawca robót – firma ETP z Katowic była zaangażowana w pracę przy usuwaniu awarii kolektora zrzutowego do oczyszczalni ściekow „Czajka” w Warszawie, nastąpiło opóźnienie w budowie kanalizacji w Starych Babicach i obecnie przekroczyła termin umowny.

Na dzień dzisiejszy roboty budowlane są na ukończeniu i można zauważyć powoli roboty porządkowe.

Wykonawca zadeklarował odtworzenie ul. Hubala Dobrzańskiego w miejscach prowadzonych wykopów nowym asfaltem do 24.12.2019 r.

Razem z firmą Eko-Babice realizującą projekt, przepraszamy Państwa występujące za uciążliwości.