Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP

udostępnij

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Informuje O TERMINACH ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 14 maja 2020 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.

2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 4 maja 2020r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw.II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 15 maja 2020 r.Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 8 maja 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 10 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. W przypadku ponownego głosowania (tzw. II tura)termin złożenia oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 22 maja 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu ponownego głosowania tj. w dniu 24 maja 2020 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 5 maja 2020 r. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 19 maja 2020 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.