Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Ożarowie Mazowieckim.

udostępnij

Ożarów Mazowiecki, 2 listopada 2020 r.
Powiatowy lekarz weterynarii w Ożarowie Mazowieckim.

W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptak6w (HPAI), po stwierdzeniu nowych ognisk choroby na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, w załączeniu materiał Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach odnośnie aktualnego zagrożenia wystąpienia HPAI w Polsce z prośbą o przekazanie hodowcom drobiu do wiadomości.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim przypomina zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
1. Zabezpieczyć pasze przed dostępem dzikich zwierząt.
2. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób
3. Stosowanie w gospodarstwie odzieży ochronnej oraz po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyć ręce wadą z mydłem.
4. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
5. Zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarze weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu mając na uwadze niepokojące objawy jak nagły spadek nieśności, nagle zwiększone padnięcia drobiu, wycieki z oczu i nosa połączone ze zwiększonymi upadkami.