Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

udostępnij

Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego – ewidencja gruntów i budynków.

Na podstawie art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 24 lutego 2022 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.1004.2022, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Borzęcin Mały (0005) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie oraz pracy geodezyjnej zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 24 lutego 2022 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.1006.2022, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Borzęcin Duży (0004) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie. 

Zakres prac przewidziany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Borzęcin Duży (0004) i Borzęcin Mały (0005), gm. Stare Babice dotyczy granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji.  

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o., 31-752 Kraków,
 ul. Karola Łowińskiego 7E.

Informacja Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego