Informacja Urzędu Gminy Stare Babice w sprawie CM SORNO

udostępnij

W związku z ukazaniem się na profilu Facebook wpisu radnych Klubu Łączy Nas Gmina: https://www.facebook.com/laczynasgminastarebabice/ z ubolewaniem dostrzegam, że niektórzy nie zrozumieli informacji przedstawianych podczas ostatniej sesji Rady Gminy na temat sporu sądowego wytoczonego naszej Gminie przez Centrum Medyczne SORNO. Wszystkie te kwestie zostały szczegółowo omówione w końcowym fragmencie sesji, do której link znajduje się poniżej: https://radni.tv/transmisja/?id=1213.

Sprawa ta ma swój początek w 2018 roku, gdy zawarto umowę najmu z Centrum Medycznym SORNO (kilka miesięcy przed wyborami) gwarantującą korzystanie z budynku urzędu gminy aż do 2038 r. za bardzo niską stawkę czynszu. Gmina oddała w najem nowoczesny budynek wyposażony ze środków publicznych w sprzęt medyczny. W tym roku czynsz został podniesiony do realnych stawek rynkowych, co wywołało ogromny sprzeciw najemcy. CM Sorno żąda powrotu do starego czynszu, tłumacząc to wysokim poziomem i jakością usług oraz opieką, jaką mogą się cieszyć nasi mieszkańcy. Tymczasem, już w 2015 r. ustalono, że ponad 2 tys. pacjentów tego ośrodka nie są mieszkańcami naszej gminy. Nie ma więc uzasadnienia by ten prywatny podmiot medyczny traktować inaczej niż inne placówki działające w Starych Babicach.

CM Sorno pozwało więc naszą Gminę do sądu, żądając obniżki czynszu. Wydany wstępny nakaz zapłaty jest formalnym elementem w tzw. procedurze uproszczonej i nie przesądza wyniku sprawy. Nakaz ten utracił już swą moc, ponieważ gmina wniosła w terminie odpowiedź na żądania SORNO. Faktycznie więc będzie toczyć się w tej sprawie postępowanie sądowe, ale zostało ono wywołane przez CM Sorno, a nie przez Gminę. Co więcej, CM Sorno powołało jako znaczącego świadka po swojej stronie Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice Henryka Kuncewicza, który ma zeznawać na fakt zagwarantowania w toku negocjacji, przy zawarciu umowy najmu, korzystnej stawki czynszu aż do 2038 r.

Na posiedzeniu ostatniej Sesji Rady Gminy Stare Babice zaproponowałem wszystkim radnym odrębne spotkanie poświęcone wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości związanych z CM SORNO, co mam nadzieję, pozwoli uniknąć niepotrzebnych i – być może – wprowadzających w błąd mieszkańców – uczestników dyskusji w przestrzeni internetowej.

Ocenę tej sytuacji pozostawiam Mieszkańcom, a o przebiegu i wynikach postępowania sądowego będę Państwa informował na bieżąco.