Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

udostępnij

Ruszyła Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Nie dla ASF”.

Czym jest choroba afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus wywołujący tą chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.

Jak jest przenoszona?
Poprzez:
– bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami,
– kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi ,
– kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.
Typowe objawy chorobowe u świń:
– gorączka,
– utrata apetytu ,
– osowiałość,
– wymioty,
– zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu,
– pienisty wypływ z nosa,
– biegunka, niekiedy krwista,
– poronienia u ciężarnych loch,
– śmiertelność sięgająca niemal 100%.

Jak jej zapobiegać ?
– dbaj o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń,
– zdezynfekuj sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy,
– utrzymuj świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących oraz domowych,
– upewnij się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.
W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem.

TRANSPORT PADŁYCH/ZABITYCH ŚWIŃ
Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte ograniczeniami II i III:
• umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;
• przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch miesięcy od daty przemieszczenia.
Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.
Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe standardy w zakresie ich szczelności m.in.
– muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu
– oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji danego środka transportu.
Zaleca się, aby środki transportu były dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami. Dezynfekcja powinna być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe zwierzęta.
Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram
gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.
Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia.