Informacje dla uchodźców z Ukrainy

udostępnij

Przedstawiamy zaktualizowaną ulotkę informacyjną przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób prezentuje i ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej prezentujemy poniżej,  dostępne są również na stronie internetowej www.prezydent.pl.