Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Stare Babice

udostępnij

 

W dniach 12.10.2020 r. – 30.11.2020 r., na terenie gminy Stare Babice odbędzie się inwentaryzacja źródeł ciepła.

Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie ankiety ONLINE:  ankieta.

Zbierane informacje to m.in.:

– powierzchnia użytkowa budynku,

Źródła ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (rodzaj, wiek pieca, paliwo),

Orientacyjne zużycie paliw i energii na cele ogrzewania,

Wykonane i planowane termomodernizacje budynku.

ANKIETERZY BĘDĄ ODWIEDZAĆ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY NIE WYPEŁNIĄ ANKIET ONLINE

 

Inwentaryzacje przeprowadzi firma Energomix Sp. z o.o.

Kontakt: 722 027 400

Email: inwentaryzacja.starebabice@energomix.pl

 

Dane pochodzące z ankiet gromadzone są wyłącznie w celu stworzenia bazy inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w gminie Stare Babice i nie będą udostępniane publicznie oraz przekazywane osobom trzecim.

Inwentaryzacja pn. ” Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Stare Babice” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”