Inwestycje Gminy Stare Babice

udostępnij

W imieniu Wójta Gminy prezentujemy folder informacyjny, poświęcony zrealizowanym oraz trwającym inwestycjom na terenie naszej gminy. Publikacja ta jest potwierdzeniem, że pomimo bardzo dynamicznie zmieniającej się  sytuacji polityczno-gospodarczej w Polsce i na świecie, sprawne zarządzanie gminą, determinacja oraz skuteczna współpraca na szczeblu samorządowym i wojewódzkim, umożliwiają realizację wszelkich przedsięwzięć inwestycyjnych. W najbliższych dniach folder trafi do Państwa skrzynek pocztowych.

 

 

Inwestycje Gminy Stare Babice

 

SPROSTOWANIE

dotyczące błędnych informacji zawartych w papierowym wydaniu folderu inwestycyjnego
pn. „Inwestycje Gminy Stare Babice 2019-2021”, wydanym przez Urząd Gminy Stare Babice

Na stronie 32 ww. folderu został podany błędny adres nowego Oddziału Szkoły Podstawowej w Starych Babicach. Prawidłowy adres to: ul. Graniczna 35. Właściciela nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Granicznej 25 przepraszamy za zaistniałą sytuację. Nieruchomość ta nie została zakupiona przez Gminę Stare Babice.

Na stronie 34 – źródło finansowania pojazdu Polaris Ranger zostało wskazane przy specjalistycznym sprzęcie gaśniczo-tnącym, zakupionym dla Strażaków OSP Stare Babice. Zdanie „Zakup urządzenia finansowany był z Funduszy Sołeckich oraz dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” – dotyczy zakupu wielozadaniowego pojazdu Polaris Ranger dla Strażaków OSP Borzęcin Duży.

Zakup specjalistycznego sprzętu gaśniczo-tnącego dla Strażaków OSP Stare Babice finansowany był ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, a nie Funduszy Sołeckich.

Były to niezamierzone błędy pisarskie, za które raz jeszcze przepraszamy.