Jak poruszać się po metropolii warszawskiej? – konsultacje społeczne

udostępnij

 

Plan mobilności. Po polsku to PZMM, a po angielsku SUMP

 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) to dokument strategiczny. Ma służyć poprawie mobilności mieszkańców. Pozwoli lepiej:

  • wykorzystać istniejącą infrastrukturę  w miastach, gminach i powiatach metropolii,
  • planować transport,
  • koordynować inwestycje.

W 2021 roku w ramach projektu pilotażowego poświęconego przygotowaniu i wdrożeniu SUMP odbyło się dziewięć spotkań i warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego.

W pierwszym kwartale 2022 roku ankieterzy odwiedzili blisko osiem tysięcy gospodarstw domowych na terenie całej metropolii warszawskiej. Pytali mieszkańców m.in. o aktualne problemy mieszkańców związane z przemieszczaniem się po najbliższej okolicy oraz podróżami do innych miejscowości. 

Teraz, zgodnie z wytycznymi UE przygotowywany dokument będzie konsultowany z mieszkańcami na kilku etapach w 2022 i 2023 roku. W pierwszym etapie konsultacji będziemy rozmawiać o procesie powstawania dokumentu, zbierać opinie na temat wizji i celów strategicznych Planu oraz dyskutować o możliwych scenariuszach rozwoju mobilności na terenie metropolii warszawskiej.

Pierwszy etap konsultacji społecznych trwa od 12 maja do 4 czerwca 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  1. Weź udział w spotkaniu on-line we czwartek 12 maja o godz. 17:30.
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie. Link do kanału SUMP metropolii warszawskiej:
  1. Do 4 czerwca możesz zgłosić swoje uwagi wypełniając formularz (aktywny od 12 maja) lub wysyłając e-maila na sump-mw@trako.com.pl.