Jak przeciwdziałać skutkom pandemii wśród dzieci i młodzieży

udostępnij
Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Ireny Sendlerowej w Błoniu
Zapraszają na konferencję, która odbędzie się w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, ul. Południowa 2, 05-082 Zielonki-Parcela w dniu 6 października 2021 roku o godzinie 11.15
Prosimy o zgłoszenie chęci udziału do dnia 1 października 2021 za pomocą poczty elektronicznej: zapisy@zpppblonie.pl
Konferencja będzie odbywać się w reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ilość miejsc ograniczona.