Już jest nowa drabina dla OSP Stare Babice!

udostępnij

14 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 odbyło się oficjalne podpisanie przez Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumkę oraz Wiceprezesa firmy FIRE-MAX Piotra Pajora protokołu zdawczo-odbiorczego nowego samochodu specjalnego – drabiny dla OSP Stare Babice. Jest to pierwsza nowa drabina dla OSP w Polsce. Firma FIRE-MAX wręczyła pamiątkowe dyplomy Wójtowi Gminy, Sekretarzowi Gminy Michałowi Więckiewiczowi, Pani Magdalenie Wilczyńskiej z Referatu Funduszy Zewnętrznych, Prezesowi OSP Stare Babice Gracjanowi Klimkowi oraz Komendantowi Powiatowemu PSP Robertowi Nowakowskiemu. OSP Stare Babice wręczyło Wójtowi Gminy oraz Wiceprezesowi FIRE-MAX tablice pamiątkowe w ramach podziękowania za współpracę. Wójt otrzymał także statuetkę pamiątkowa za dotrzymanie osobiście złożonej obietnicy zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego poprzez zakup samochodu specjalnego.

O godzinie 16:00 nastąpiło uroczyste powitanie nowego wozu w szeregach OSP Stare Babice, w obecności zebranych gości Ksiądz Prałat Grzegorz Kozicki poświęcił nowy wóz. Podczas uroczystości byli również obecni Mieszkańcy. Wśród przybyłych gości znaleźli się Radni Gminy Stare Babice – Ewa Kawczyńska, Jan Waligóra, Magdalena Bukowska, Dariusz Sobczak, Anna Doberska, Lucyna Skrzeczkowska, Anna Snopkowska, Marzena Szelenbaum i Michał Starnowski, Radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Michalina Bukowska. Przybyli również strażacy z okolicznych jednostek straży pożarnej.

Uroczystości przewodniczył Prezes OSP Stare Babice Gracjan Klimek – tegoroczny laureat nagrody Babinicza Roku 2023. Po przemówieniu do zebranych gości nastąpiło poświęcenie nowego wozu… szampanem ;).

Koszt zakupu samochodu specjalnego wyniósł blisko 3,7 mln zł brutto. Zabudowa została wykonana na podwoziu Iveco Eurocargo ML 160 E32. Drabina jest wyposażona w działko wodno-pianowe zamontowane na ostatnim przęśle drabiny, a także w kosz o udźwigu 500 kg, jej wysokość ratownicza wynosi ponad 30 m.

„Zakup samochodu specjalnego – drabina dla OSP Stare Babice” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie  2 800 000 zł.