Kampania Informacyjna Europejskiego Urzędu ds. Pracy

udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje o Kampanii Informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w Unii Europejskiej.
Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE, której celem jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości. Polska kampania skierowana jest do pracowników sezonowych zatrudnionych w UE głównie w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://eures.praca.gov.pl