Kolejny etap odmrażania pracy urzędów

udostępnij

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja 2020 r. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od dnia 01 czerwca znikną urny na dokumenty wystawione przed Urzędem Gminy (Rynek 32 i Rynek 21).
Nadal obowiązują środki bezpieczeństwa: maseczka, rękawiczki, dezynfekowanie.

Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
 2. Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Do zadań, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 • pomocy społecznej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej;
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • ochrony środowiska;
 • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej;
 • decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne;
 • zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

 

 

Rozporządzenie z dnia 16 maja 2020 r.