Komisja do wyłonienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach

udostępnij

Informujemy,

że w dniu 29 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21 odbędą się prace komisji konkursowej powołanej do wyłonienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach i w związku z tym zapraszam n/w przedstawicieli i kandydatów:

  1. Przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:

1) Monika Bachańska

2) Mariola Sarzyńska

3) Jacek Kłopotowski

 

  1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) Elżbieta Bąkowska  

2) Dominika Piórczyńska

3) Bogumiła Kukwa

 

  1. Przedstawiciele rady pedagogicznej:

1) Renata Pamięta

2) Jolanta Gumółka

 

  1. Przedstawiciele rady rodziców:

1) Iwona Postek – Turchońska

2) Marzena Szydłowska

 

  1. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:

1) Jacek Leśniewski – NSZZ ”Solidarność”

2) Andrzej Janiszek- ZNP

Do wiadomości:

– kandydat Nr 1

– kandydat Nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice w sprawie powołania komisji konkursowej