Komunikat Wójta Gminy Stare Babice dotyczący sytuacji w Szkole Podstawowej w Zielonkach – Parceli

udostępnij
Szanowni Państwo, Rodzice Dzieci Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli Wójt Gminy Stare Babice uprzejmie zaprasza na spotkanie w dniu 13.01.2020 r. o godz. 17.30 Radę Rodziców i Rady Klasowe oraz Dyrektora i Wicedyrektorów Szkoły Podstawowej w Zielonkach w celu omówienia sytuacji z ostatniego roku szkolnego 2019 ze Szkołą Zielonki w tym stanu zatrudnienia kadry nauczycieli, absencji, poziomu bezpieczeństwa uczniów, planu rozbudowy szkoły oraz spraw bieżących.
 
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor spotkanie odbędzie się w budynku szkoły w sali nr 1.3. , a nie jak pierwotnie zakładano w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice.
 
Wcześniej zaplanowane spotkanie Prezydium Rady Rodziców z Wójtem Gminy Stare Babice, Sekretarzem Gminy Stare Babice oraz Kierownikiem Referatu Usług Wspólnych odbyło się w dniu 9.01.2020 r. o godz. 8.00.
 
Spotkanie miało na celu weryfikację i analizę skarg i wniosków złożonych do Urzędu Gminy Stare Babice przez przedstawicieli Rodziców i Nauczycieli.
 
Jednocześnie informujemy, że w dniu 15.01.2020 r. o godz. 15.50. odbędzie się kolejne spotkanie Przedstawicieli Organu Prowadzącego z Radą Pedagogiczną na terenie szkoły w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 
Spotkania mają charakter mediacyjny.
 
Wójt Gminy Stare Babice planuje spotkanie z Samorządem Uczniowskim oraz w razie zaistniałej konieczności bez rozstrzygnięć ww. zebrań, spotkanie z Rodzicami.
 
Informacje będą przekazywane na bieżąco.