Komunikat Wójta w sprawie uruchamiania przedszkoli

udostępnij

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiam Państwu moje stanowisko dotyczące uruchamiania placówek oświatowych, infrastruktury GOSiR oraz części usług świadczonych przez Bibliotekę.

 1. Oświata

Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki w ramach tzw. II etapu odmrażania gospodarki dopuścił możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu placówek oświatowych zostawił w gestii samorządów, czyli organów prowadzących.

Rząd podejmując ww. decyzję jednocześnie nie zapewnił samorządom żadnych dodatkowych środków finansowych, które mogłyby m.in. zostać wykorzystane na zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów i kadry nauczycielskiej. Zgodnie z decyzją strony rządowej otwarcie palcówek miałoby nastąpić już 6 maja, co jak zapewne Państwo wiecie, staje się niemożliwe w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Obecnie w porozumieniu z dyrektorami placówek oświatowych zbierane są informacje od rodziców wyrażających chęć posłania swoich dzieci do przedszkoli. Uruchomiony został również proces związany z zapewnieniem bezpieczeństwa dla uczniów i nauczycieli mających prowadzić zajęcia, zgodnie z decyzją rządu.

Decyzja ta została podjęta bez udziału samorządów i jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji. Tak jak Państwo, w dużej części, dowiedzieliśmy się o tym z przekazów medialnych i konferencji prasowych, co pokazuje tylko z jakim problemem mamy do czynienia w obecnej sytuacji pandemicznej.

Poniżej przekazuję Państwu wytyczne, do zapoznania się, dla organów prowadzących, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz rodziców w sprawie uruchomienia żłobków i przedszkoli:

Jak wynika z części zaleceń, o których mowa powyżej, należy m.in.:

 • stworzyć grupy liczące do 12 uczniów,
 • uczniowie powinni przebywać w jednej wyznaczonej sali,
 • dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu, a do tego usunąć niektóre zabawki i w określonych przypadkach mierzyć dzieciom temperaturę,
 • sala powinna być raz na godzinę wietrzona,
 • grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą,
 • Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie,
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna,
 • w sali, w której przebywać będą dzieci, nie powinny znajdować się zabawki, przedmioty, sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować
  (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub dezynfekować przed ich kolejnym użyciem.

Dodatkowo, personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności, np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

Zalecenia oraz przepisy prawne nakładają na samorządy szereg obowiązków i uwarunkowań, których nie da się wprowadzić w kilka dni, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniów na właściwym poziomie.

Jako Wójt Gminy Stare Babice nie wywodzę się z żadnej partii i nie staję po żadnej stronie toczącego się wokół nas sporu politycznego. Musimy wspólnie zrobić wszystko w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom oświaty oraz ich rodzinom.

Wznowienie działalności przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia.

W związku z powyższym informuję Państwa, że jako Wójt podjąłem trudną zarówno dla mnie, jak i dla wielu z Państwa decyzję o otwarciu przedszkoli nie wcześniej niż 18 maja 2020 roku. Doskonale rozumiem, że żadne z powyższych rozwiązań nie będzie do końca satysfakcjonujące, ani nie zakończy gorącej dyskusji w tym temacie. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia mieszkańców naszej gminy.

 Ponadto, pragnę Państwa poinformować, że przedszkola w bieżącym roku szkolnym, będą nieprzerwanie funkcjonować od 13 lipca do 21 sierpnia w trybie tzw. pracy nieferyjnej – bez dyżurów z zastrzeżeniem, że sytuacja epidemiczna w kraju ulegnie znacznej poprawie, a o wszelkich zmianach, będziecie Państwo informowani
przez dyrektorów placówek oświatowych.

2. GOSiR

 Informujemy o przywracaniu aktywności sportowej przez GOSiR. To dobra wiadomość
dla klubów, stowarzyszeń czy fundacji, które działają w sferze sportu i rekreacji na terenie naszej gminy. Po przymusowej przerwie na nowo otwierają się możliwości prowadzenia zajęć na obiektach o charakterze otwartym, takich jak stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), boiska szkolne i wielofunkcyjne czy korty tenisowe.

Otwarcie obiektów sportowych musi być zgodne z zapewnieniem przede wszystkim:

 • bezpieczeństwa dla korzystających, co jest naszym priorytetem.

W chwili obecnej przygotowujemy otwarcie sportowej infrastruktury zewnętrznej na dzień 6 maja. Do tego momentu zostanie przygotowany regulamin wskazujący ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Wszelkich informacji na temat otwarcia infrastruktury sportowej przez GOSiR, udzielają pracownicy Ośrodka: https://gosirstarebabice.pl/kontakt/

 

3. Biblioteka

 Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Biblioteka (w ograniczonym zakresie) zostanie otwarta po uzgodnieniu z Sanepidem, co powinno nastąpić w najbliższych dniach.

Organizacja pracy Biblioteki, będzie ograniczona do odwołania. O wszelkich ograniczeniach w funkcjonowaniu Biblioteki zostaniecie Państwo poinformowani w przyjętym regulaminie,
który zostanie wywieszony w widocznym miejscu na terenie placówki.

Wszelkich informacji na temat otwarcia Biblioteki, udzielają bezpośrednio pracownicy jednostki: https://biblioteka-starebabice.pl/biblioteka/kontakt/.

Z poważaniem,

 

…………………………….…

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

 

Komunikat w sprawie uruchomiania przedszkoli