Komunikaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

udostępnij

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przesyła pisma przypominające o sprawozdaniach wraz z terminami ich składania.

Komunikat- BDO opłata roczna

Komunikat- składanie sprawozdań w bazie BDO

Komunikat- termin składania opłat środowiskowych za 2023 r.