Koncepcja modernizacji ulicy Sobieskiego

udostępnij

Szanowni Państwo,
w dniu dzisiejszym w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich odbyła się narada koordynacyjna dotycząca koncepcji modernizacji ulicy Sobieskiego. W trakcie spotkania, w którym wziął udział P. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice oraz kierownik referatu Inwestycji
P. Iwona Mika, omówiono kwestię nowego układu drogowego, chodników oraz oświetlenia drogi.
Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu i poświęcone będzie omówieniu układu odwodnienia jezdni.

Ponadto w trakcie spotkania uzyskaliśmy zapewnienie budowy chodników na ulicy Okulickiego po wschodniej części jezdni oraz na ulicy Warszawskiej (odcinek od Hotelu Splendor do ulicy Wieruchowskiej). Prace te rozpoczną się jeszcze w tym roku.