Koncepcja sali gimnastycznej i basenu w SP w Starych Babicach

udostępnij

26 lipca 2023 r. w sali gimnastycznej w SP w Starych Babicach przedstawiciel wykonawcy (Inicjatywa Projektowa Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie) Pan  Piotr Straszak w obecności Dyrektor Doroty Smolińskiej, Przedstawiciela Rady Rodziców Rafała Krzyżanowskiego, Wójta Gminy Sławomira Sumki oraz pracowników UG Stare Babice przedstawił i omówił  przedmiotową koncepcję sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Projektowany budynek sali sportowej (projekt i wizualizację znajdą Państwo w galerii!)  zostanie połączony z budynkiem (istniejącym już łącznikiem).

W skład projektowanej przestrzeni wchodzi również klatka schodowa oraz winda do przewozu osób ( w tym osób na wózkach).

Hala zostanie podzielona na 3 sekcje:

  • zespół sali sportowej z widownią i szatniami (na parterze);
  • zespół basenowy z szatniami (na parterze);
  • zespół sal sportowych wielofunkcyjnych (na piętrze).

 

Sala sportowa będzie jednoprzestrzenna halą z widownią dostępną z poziomu płyty boiska. W skład tej płyty wchodzi: boisko do siatkówki, koszykówki, unihokeja i piłki ręcznej (wraz z wymaganymi strefami buforowymi).

Szatnie będą znajdowały się bezpośrednio przy boisku sportowym.  Przewidziano trzy szatnie dla sportowców. Zaprojektowano również pomieszczenie dla trenerów z łazienką (wykorzystywane także przez sędziów zawodów sportowych), toaletę z szatnią dla niepełnosprawnych i magazyn sprzętu sportowego. Dodatkowo, na ścianie szczytowej sali sportowej przewidziano ściankę wspinaczkową!

Sala będzie miała wiele funkcji, nie tylko sportową. Będzie mogła stać się aulą, salą koncertową lub teatralną! Możliwe będzie także podzielenie jej na trzy mniejsze boiska, na których będzie można prowadzić jednocześnie ćwiczenia dla trzech grup sportowych. Widownia sali pomieści około 180 osób.

Zaprojektowany też został basen rekreacyjny, przeznaczony do nauki pływania dla najmłodszych i zajęć ruchowo-rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Basen ma wymiary 1500 x 1200 cm i głębokość 150 cm. Dla basenu przewidziano oddzielny zespół łaźni z natryskami i WC ( z uwagi na wymogi sanitarnie oraz możliwość prowadzenia zajęć jednocześnie na hali i w basenie).

Na piętrze +2 znajdują się sale sportowe, gdzie odbywać się będą zajęcia uzupełniające i pozalekcyjne, takie jak joga, taniec, sztuki walki i tym podobne. Każda z sal może zostać opcjonalnie podzielona na dwie mniejsze za pomocą składanych ścianek mobilnych.

Przedstawiona Państwu koncepcja jest dokumentem wstępnym, wskazującym kierunek, w którym będą realizowane dalsze działania.

Dokument ten pozwoli na poszukiwanie źródeł finansowania, gdyż określa podstawowe dane i wizualizacje przyszłego obiektu co jest elementem bardzo pomocnym – łatwiej się rozmawia o obiekcie, który widać niż o takim, który jest tylko w wyobraźni.

 

Szacunkowa wartość zadania to ponad 30 mln zł. W najbliższym czasie Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opisaną koncepcją – plik PDF do pobrania znajdą Państwo tutaj.