Konkurs KRUS „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

udostępnij

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat do udziału w konkursie filmowym „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. Honorowy Patronat nad konkursem w roku Jubileuszu 30-lecia funkcjonowania KRUS sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym. Celem konkursu jest m.in. promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego filmu na temat trzech filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu złotych zasad.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi i finansowymi. Na zgłoszenia konkursowe czekamy od 30 czerwca do 30 września br.
Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/wspolpraca-z-zagranica/krus-partnerem-wizji-zero/ oraz https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/krus-zaprasza-do-udzialu-w-iii-ogolnopolskim-konkursie-dla-mlodziezy-moja-wizja-zero-rol/