Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

udostępnij
Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na realizację programu „Sport dla Wszystkich”
Budżet tegorocznej edycji programu jak najwyższy w historii i wynosi 60,5 miniona złotych.
Termin składania wniosków upływa 1 marca 2022r.
O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
więcej :
Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich – Ministerstwo Sportu i Turystyki – Portal Gov.pl