Kwalifikacja Wojskowa w 2023 r.

udostępnij

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2023 ROKU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 333), w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego kwalifikacja wojskowa
prowadzona będzie w okresie od 17 kwietnia do 26 maja 2023 r.
Dla Gminy Stare Babice wyznaczono termin kwalifikacji wojskowej
w dniach:  09, 10, 11, 12 maja 2023 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
jest budynek Starostwa przy  ul. Poznańskiej 129/133 (wejście A),  05 – 850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 –
733 72 97

Szczegółowe informacje tutaj.