„Lato w gminie 2021” dla uczniów szkół podstawowych w gminie Stare Babice

udostępnij

Harmonogram akcji „Lato w gminie 2021”

 • Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym od 28.06.2021 do 09.07.2021
  – zapisy do 2.06.2021
 • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych od 05.07.2021 do 16.07.2021
  – zapisy do 8.06.2021
 • Szkoła Podstawowa w Starych Babicach od 19.07.2021 do 30.07.2021
  – zapisy do 8.06.2021
 • Szkoła Podstawowa w Zielonkach-Parceli od 02.08.2021 do 13.08.2021
  – zapisy do 8.06.2021

Koszt to opłata za wyżywienie (3 posiłki dziennie) – 75 zł /tydzień.

Zapisy i rekrutację prowadzą poszczególne szkoły.

Kartę kwalifikacyjną oraz informację o stanie zdrowia dziecka i inne formalności  należy pobrać, wypełnić i złożyć w wersji papierowej w sekretariacie szkoły. 

W przypadku dodatkowych pytań wszelkich informacji udzielają poszczególne placówki, prosimy o kontakt pod wskazanymi numerami telefonów:

SP w Borzęcinie Dużym tel. 22 752 05 24

SP w Koczargach Starych tel. 22 722 90 29

SP w Starych Babicach tel. 22 722 96 53

SP w Zielonkach Parceli tel. 22 487 18 00

Atrakcje i zajęcia dla dzieci będą realizowane m.in. przez Dom Kultury Stare Babice, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice.