LXVIII sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o LXVIII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688)
zwołuję LXVIII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 13 lutego 2024 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Stare Babice.
4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babicehttps://starebabice.bip.net.pl/?c=726
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688).