Maluchy żłobkują, rodzice pracują 

udostępnij
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-202o.
Szczegółowy harmonogram rekrutacji, regulamin uczestnictwa w Projekcie „Maluchy żłobkują, rodzice pracują” oraz regulamin rekrutacji dostępne na stronie: https://zlobki.waw.pl/…/ue-maluchy-zlobkuja-rodzice…/