Maseczka dla Mieszkańca dalszy ciąg akcji

udostępnij

Kontynuujemy akcję dystrybucji maseczek ochronnych wielorazowych. 

Maseczki w większości sołectw będą rozdawane przez Sołtysów i Rady Sołeckie. Tam gdzie nie jest to możliwe, w pomoc włączą się strażacy i strażnicy gminni.

Dzisiejsza partia 4000 sztuk trafiła do następujących sołectw:
✔️Blizne Jasińskiego
✔️Blizne Łaszczyńskiego
✔️Klaudyn 300 sztuk
✔️Kwirynów 300 sztuk
✔️Latchorzew 350 sztuk
✔️Lipków 500
✔️Stare Babice 650
✔️Wojcieszyn

Maseczki docierają do nas w turach, dlatego nie możemy wszystkim z Państwa od razu ich wręczyć.

W sumie do Mieszkańców pojechało już do Państwa blisko 14000 maseczek❗️

Jutro spodziewamy się kolejnej partii, która od razu po spakowaniu zostanie przekazana sołtysom.

Maseczki zawierają karty informacyjne z opisem użytkowania i dezynfekcji. Są wrzucane do skrzynek pocztowych, zgodnie z ilością mieszkańców zadeklarowaną w deklaracji „śmieciowej”.

Maseczka ma nas nie tylko chronić, ale też wyrobić pewne nawyki. Chodzi tu głównie o niedotykanie twarzy, po tym jak wcześniej dotknęliśmy na przykład klamki w sklepie, co może też zmniejszyć ryzyko infekcji.

Bądźmy razem w tym trudnym czasie!

#zostańwdomu