„Modernizacja gospodarstw rolnych” – wydłużono terminu składania wniosków

udostępnij

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy zainteresowani modernizowaniem gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach wszystkich obszarów poddziałania:
– rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
– rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B);
– rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C);
– inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D);
– nawadnianie w gospodarstwie.

Termin został wydłużony do 20 września 2021 r.

Wnioski można składać osobiście (w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji – właściwych ze względu na miejsce realizacji inwestycji) przez upoważnioną osobę, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej szczegółów oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/modernizacja-gospodarstw-rolnych-dluzej-wnioski-do-20-wrzesnia.html