Modernizacja placówek szkolnych

udostępnij

Rozpoczynają się prace w szkole podstawowej w Koczargach Starych.

W ramach zawartej umowy zostaną wykonane prace związane z wymianą pokrycia dachowego i okien połaciowych w części szatniowej budynku Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych. Realizacja zadania przewidziana jest w ciągu 8 tygodni od podpisania umowy, jeśli warunki atmosferyczne pozwolą wykonawcy na zachowanie ciągłości prac.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót budowlanych w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i możliwe niedogodności w pracy szkoły, jednak pomimo tego prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu remontowanego budynku.

Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy prac trwało kilka miesięcy. W maju 2022 otrzymaliśmy zamówioną wcześniej dokumentację techniczną dachu oraz ogłosiliśmy przetarg dla zadania: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych”. Postępowanie przetargowe unieważniono ze względu na to, że nie złożono w nim żadnej oferty. Następnie dwukrotnie przeprowadzono negocjacje z wykonawcami w trybie z wolnej ręki, pierwsze z nich nie doprowadziły do zawarcia umowy, natomiast w trakcie drugich negocjacji wykonawca zaakceptował warunki umowy.